Tuesday, August 2, 2011

इकोनमिक अपडेट: औद्योगिक नीति कार्यान्वयन इज्जतको सवाल हो

इकोनमिक अपडेट: औद्योगिक नीति कार्यान्वयन इज्जतको सवाल हो: "शंकरप्रसाद कोइराल सचिव, उद्योग मन्त्रालय २५ वर्षअघि उद्योग मन्त्रालयको शाखा अधिकृतबाट सरकारी जागिर सुरु गरेका शंकरप्रसाद कोइरालाले अहिले..."

No comments:

Post a Comment